کارگاه پیاده سازی CI/CD با استفاده از Microsoft Azure DevOps

نام دوره: پیاده سازی CI/CD با استفاده از Microsoft Azure DevOps

نام انگلیسی دوره: CI/CD in practice using Microsoft Azure DevOps

مدت زمان دوره: 24 ساعت

پیش نیاز: 3 سال سابقه در توسعه یا پشتیبانی نرم افزار های Frontend یا مبتنی بر .Net

سرفصل ها:

 1. مقدمه ای بر دوآپس (مفاهیم، فرایند ها و ابزارها)
  • مفاهیم دوآپس
  • ابزارهای دوآپس 
  • مسیر شغلی دوآپس
  • ابزارهای CI CD در دوآپس
  • معرفی Azure DevOps برای مدیریت چرخه حیات نرم افزار
  • نصب و پیکربندی Azure DevOps Server 2020
  • ساخت حساب کاربری در Azure DevOps Service و معرفی بخش های مختلف

 2. مهارت های به کارگیری سورس-کنترل ها با استفاده از Azure Repos
  • مقدمه ای بر سورس کنترل ها
  • سورس-کنترل های متمرکز و توزیع شده رایج و مزایا و معایب هر کدام
  • سورس کنترل های Git و TFS Version Control و مزایا و معایب هر کدام
  • مهارت های به کارگیری سورس کنترل TFVC  (مفاهیم، معماری، نحوه استفاده و استراتژی های Branching)
  • مهارت های به کارگیری سورس کنترل Git (مفاهیم، معماری، نحوه استفاده و استراتژی های Branching و Merging و به کارگیری Tag ها و Pull Request)

 3. مهارت های به کارگیری Continuous Integration و  Continuous Delivery and Deployment  با استفاده از Azure Pipelines
  • مفاهیم Continuous Integration و مهارت های به کارگیری آن در Azure DevOps با مثال های عملی در تکنولوژی های ASP.NET, Windows Service, dotnetcore, angular, nodejs, react, Docker
  • مفاهیم Continuous Deployment & Delivery و مهارت های به کارگیری آن در Azure DevOps با مثال های عملی در تکنولوژی های (ASP.NET , Windows Service, dotnetcore, angular, nodejs, react Dockerized application CD)
  • مدیریت پیکربندی اپلیکیشن ها و مهارت های به کارگیری آن ها در چرخه های CI / CD
  • مهارت های به کارگیری YAML جهت پیاده سازی CI / CD Pipeline ها در AzureDevOps

 4. مهارت های ایجاد و مدیریت پکیج ها توسط Azure Artifacts
  • مقدمه ای بر مدیریت پکیج ها و Artifact ها با استفاده از Azure Artifacts
  • پیکربندی Azure Artifacts جهت به کارگیری Nuget Package ها
  • نحوه ایجاد پروژه هایی با خروجی Nuget Package 
  • خودکارسازی ایجاد، مدیریت و نخسه بندی خودکار پکیج های Nuget
Share Button
Show Buttons
Hide Buttons