آموزش تخصصی

کارگاه های آموزش تخصصی دوآپس، خودکار سازی انتشار، خودکار سازی آزمون نرم افزار، خودکار سازی چرخه حیات پایگاه داده و بیشتر…

وجه تمایز این دوره ها با سایر دوره ها:
با تجربه ی چند ساله ی ما در کار با شرکت های مطرح داخل کشور، این دوره ها باتوجه به نیازهای بازار کار داخلی تهیه شده است و کپی دوره های خارجی نیستند. به عنوان مثال جایگزینی برای برخی از موضوعاتی در که بابت تحریم ها در ایران قابل استفاده نیستند ارائه می شود و برخی موارد دیگر با توجه به نیازهای سازمان ها اضافه شده است. لذا بعد از گذراندن این دوره موقعیت های کاری خوبی در انتظار شما خواهد بود.

این دوره ها معمولا به صورت کارگاهی برگزار خواهند شد و محل برگزاری حضوری و وبینار و بنا به درخواست سازمان ها در محل آن سازمان می باشد.

دوره های آموزشی جاری قابل ارائه حوزه دوآپس | DevOps

 1. کارگاه آموزشی سورس کنترل Git و TFS VC
 2. کارگاه آموزشی پیاده سازی CI/CD با استفاده از Azure DevOps اطلاعات بیشتر
 3. کارگاه جامع مهارت های دوآپس با استفاده از Azure DevOps 2019 اطلاعات بیشتر
 4. کارگاه جامع مهارت های دوآپس مبتنی بر تکنولوژی های Open Source

دوره های آموزشی جاری قابل ارائه تست و آزمون نرم افزار | Software Testing

 1. کارگاه آموزشی مبانی آزمون نرم افزار | Test Fundamentals
 2. کارگاه آموزشی Unit Test, Web Test, and Integration Test
 3. کارگاه آموزشی تست های کارایی نرم افزار (Performance, Stress, Load and Capacity Test)
 4. کارگاه آموزشی UI Test
 5. کارگاه آموزشی معماری و پیاده سازی یک Test Framework
 6. کارگاه جامع آزمون نرم افزار

دوره های آموزشی جاری قابل ارائه پایگاه داده | Database Life-Cycle Management

 1. کارگاه آموزشی مدیریت تغییرات پایگاه داده Sql Server در سورس کنترل های Git و TFS VC
 2. انتشار خودکار پایگاه داده Sql Server با استفاده از TFS و Azure DevOps
 3. کارگاه جامع مهارت های Database DevOps و DLM Automation
Share Button
Show Buttons
Hide Buttons